Projectes que recolzem

"ESCOLA D'ANGLÈS DE BAKONG"

La Cristina English School, l’escola d’anglès de Dream Big Cambodia al llogarret de Bakong, proporciona ensenyament en anglès gratuït als nens i nenes de la zona, recolzada fonamentalment en la col·laboració de voluntaris internacionals. Malauradament els recursos són escassos, i les condicions de les instal·lacions lluny de ser les òptimes, de manera que en ocasions es produeixen dificultats per atraure nous voluntaris que substitueixin els anteriors.

En períodes d’absència de voluntaris, la Cristina English School necessita els serveis d’un professor local que no solament tingui domini de l’anglès, sinó que a més pugui encarregar-se de coordinar de manera eficaç la continuïtat del projecte d’ensenyament. Contractar una persona amb aquest perfil té un cost de 200€ al mes.

"PURIFICA LA MEVA AIGUA"

L’accés per part de la població a fonts d’aigua no potables és un problema molt greu a Cambodja, que provoca nombroses infeccions i pot arribar a causar fins i tot la mort.

Estem recaptant fons per potabilitzar l’aigua del pou que Dream Big Cambodia té a la seva escola de Bakong, amb l’objectiu de deslliurar l’organització de la dependència i el cost (econòmic i mediambiental) de l’aigua envasada. El cost dels filtres que necessita el pou (i que cal canviar cada cert temps) és de 50€.

"TOTS SANS"

L’accés a la sanitat no és públic ni gratuït a Cambodja, cosa que fa que molts pares només portin els nens al metge en cas de malaltia greu.

Estem recollint fons per garantir la salut dels nens i nenes que atén Dream Big Cambodia. Aspirem a que els facin comprovacions mèdiques una vegada cada 3 mesos, de manera que puguin créixer sans i forts. Cada visita al metge té un cost mig de 25€, sense comptar els medicaments que es derivin d’un possible tractament.

"APRENDRE PER SER LLIURES"

En els darrers anys, a Dream Big Cambodia han tingut la sort de veure un grapat dels nens i nenes que han atès créixer, finalitzar els seus estudis a l’escola pública i preparar els exàmens d’accés a l’ensenyament universitari. Malauradament, tot i que l’escola sí és gratuïta també és insuficient, i per això molts pares opten per pagar classes de reforç per als seus fills. A més, la universitat suposa un cost insuperable per a la gran majoria dels estudiants, que troben en l’ensenyament superior una barrera infranquejable per al seu progrés personal.

Estem recaptant fons per ajudar Dream Big Cambodia a completar el seu projecte d’educació integral per als nens de les comunitats rurals. Actualment, el cost de 3 hores de classe de reforç és d’1€, mentre que el cost mig de l’ensenyament universitari a Cambodja és de 600€.

"SOBRE RODES I SEGURS"

L`àrea geogràfica de residència dels nens i nenes que atén Dream Big Cambodia a la seva escola de Bakong és molt àmplia i dispersa, i és per això que molts dels nens requereixen algun mitjà de transport per assistir a les classes que s’hi ofereixen. El fet que l’escola es trobi molt a prop de la carretera principal que condueix de Siem Reap a Phnom Penh fa que sigui molt perillós per a ells cobrir el trajecte en bicicleta. Actualment l’organització disposa d’un “tuk-tuk” destinat al transport dels nens, però aquest vehicle s’ha mostrat insuficient i insegur a l’hora de transportar els nens pels camins en mal estat de la zona, sobretot en època de pluges. 

Estem recaptant fons perquè Dream Big Cambodia pugui adquirir una furgoneta o un minibus de segona mà, amb el qual el transport dels nens s’efectuï eficaçment i de forma segura, amb independència de les condicions meteorològiques. El cost aproximat, segons el model, se situa en 4000€.