POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment d’allò establert a la RGPD, li informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb les finalitats del seu manteniment i el compliment de la relació que vostè estableixi amb la nostra entitat. Això pot incloure l’enviament de comunicacions.

De la mateixa manera, li fem saber que les seves dades seran cedides a tercers en tots aquells casos en què això sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la seva relació amb la nostra entitat, o bé en els supòsits en què així ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD vostè pot exercir els seus drets ARCO en qualsevol moment davant de Dream Big Association, amb adreça Carrer Morell 17, 4-4, 43203 – Reus, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut de les comunicacions que mantinguem amb vostè, així com tota la documentació annexa que s’hi pugui incloure, és subjecta al deure de secret i va dirigida únicament a vostè. En el supòsit que vostè no en fos el destinatari, li demanem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint immediatament a la seva destrucció.