Formulari de donació

(pàgina 1/2)

Fer una donació puntual implica cobrir una mancança concreta i directament tangible, amb un retorn immediat. Aquest tipus de donacions, amb un vincle cause-efecte nítid, ens permeten satisfer necessitats específiques en el moment precís que sorgeixen, sense que a les organitzacions dipositàries els calgui desviar recursos compromesos en projectes a llarg termini.

Selecciona el tipus de donació que més et convingui i emplena les dades:

Declaració de conformitat