AVISOS LEGALS

 

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i ús del lloc web accessible a través de la direcció URL https://www.wedreambig.org (d’ara endavant, el lloc web), que l’Associació Dream Big (d’ara endavant, Dream Big Association) posa a disposició dels usuaris d’Internet.
L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En consequència, cal que l’usuari del lloc web llegeixi atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica associativa.

 

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB

Raó Social de l’Entitat: Associació Dream Big
Nom del titular: Cristina Solé Jiménez
Domicili social: Carrer Morell 17, 4-4
Població: Reus
Província: Tarragona
C.P.: 43203
C.I.F: G55742472
Telèfon de contacte: 667231827
Correu electrònic: info@wedreambig.org

 

2.- OBJECTE

El lloc web facilita als seus usuaris l’accés a la informació i els serveis prestats per Dream Big Association, a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

 

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i la utilització del web.
L’accés al web té caràcter gratuït per als usuaris del mateix.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i la utilització del web no exigeixen subscripció prèvia ni el registre dels usuaris en el mateix.

 

4.- CONTINGUTS DEL WEB

L’idioma emprat pel titular del web serà el català (contingut també dispobible en anglès i en castellà). Dream Big Association no es responsabilitza de la no comprensió de l’idioma del web per part de l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Dream Big Association podrà modificar els continguts sense preavís, així com també suprimir i canviar aquests dins del web, o la forma en què s’hi accedeix, sense cap mena de justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que tals accions puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorizació de Dream Big Association, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informacions posades a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hipervincles que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirecta, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Dream Big Association.

 

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al web com l’ús sense consentiment que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. Dream Big Association no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús. Dream Big Association no es fa responsable dels errors de seguretat que puguin produir-se, ni dels danys que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o en els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui emprat per a la connexió als serveis i continguts del web,
– un funcionament defectuós del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualizades del mateix.
Dream Big Association no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. Dream Big Association no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis a què pugui accedir l’usuari mitjançant aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests webs.
Dream Big Association no será responsable dels virus o programes informàtics similars que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web, o a altres webs als quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

 

6.- ÚS DE LA TECNOLOGIA DE “COOKIES”

El web fa servir cookies. Pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de Dream Big Association tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, aixó com també dels continguts que allotja. Qualsevol ús del web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Queda reservat exclusivament a Cristina Solé Jiménez, en qualitat de presidenta de l’associació, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de la totalitat o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà portar a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Dream Big Association.

 

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Dream Big Association garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus, que ens proporcionin els nostres usuaris d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades pels usuaris a Dream Big Association o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Dream Big Association, imprescindibles per tal de prestar els serveis sol·licitats.
Les dades facilitades seran tractades d’acord al Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre). En aquest sentit, Dream Big Association ha adoptat els nivells de protecció que s’exigeixen legalment, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que es consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i la direcció del cessionari, per tal que doni el seu consentiment inequívoc al respecte.
En compliment d’allò establert a la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per tal de fer-ho, caldrà que contacti amb nosaltres a l’adreça de correu info@wedreambig.org

 

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Dream Big Association i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre aforament que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari pel que fa a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Dream Big Association i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre aforament, als jutjats i tribunals del domicili de Dream Big Association.